Historia powstania zrzeszenia.


Pomysł założenia związku hodowców gołębi i drobiu powstał w 1999 roku, głównym pomysłodawcom był pan Wolny Wolfgang Gotfryd.
Pan Wolny zaprosił do siebie kilku swoich kolegów, którzy hodowali gołębie ozdobne, kury i bażanty. W prywatnym domu pana Gotrfryda odbyło się pierwsze spotkanie kilku hobbystów, gdzie postanowiono założyć Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza. Powołano wtedy komitet założycielski, w osobach Wolny Wolfgang Gotrfryd, Pastuszko Stanisław, Labocha Ryszard, Prądzyński Tomasz, Leśniok Józef, Słowińska Krystyna.
Ustalono powiadomić wszystkich znajomych i spotykanych hodowców na Raciborskim targowisku o tym pomyśle i zwołać pierwsze zebranie.
W międzyczasie został napisany proponowany statut zrzeszenia oraz uzyskano informacje wymagające zgłoszenia zrzeszenia do rejestru sądowego. 30.09.2000 roku zwołano pierwsze zebranie hodowców, gdzie powołano pierwszy zarząd, komisję rewizyjną oraz sąd koleżeński w osobach:

Zarząd
Prezes - Prądzyński Tomasz
V-Ce Prezes - Wolny Wolfgang Gotfryd
Sekretarz - Pastuszko Stanisław
Skarbnik - Słowińska Krystyna

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Labocha Ryszard
Członek Kom. - Leśniok Józef

Sąd koleżeński
Przewodniczący sądu - Stach Ryszard
Członek Sądu - Piórkowski Emil

Został zatwierdzony Statut oraz nazwa Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza. Od tego dnia liczymy czas istnienia naszego zrzeszenia.
Zrzeszenie zostało zgłoszone do Rejestru Sądowego w Gliwicach gdzie zostało zarejestrowane pod wyżej wymienioną nazwą.

W latach 2000-2005 działaliśmy na terenie Raciborza.
W 2005 roku na prezesa został wybrany Ireneusz Knura, w kolejnych latach zrzeszenie nabiera dynamicznego rozwoju.
W 2006 roku zorganizowano pierwsze zebranie w Mini Oazie ptaków w Pawłowie. Właściciel Mini Oazy Norbert Rózga zaproponował zorganizowanie pokazu gołębi ozdobnych, kur, bażantów, kaczek, gęsi ozdobnych oraz królików na terenie Mini Oazy. W dniach zorganizowanego pokazu, hodowcy Wolny Wolfgang Gotfryd oraz Nowak Krzysztof wnioskowali aby rozwinąć współpracę z panem Rózgą. Współpraca rozwinęła się na tyle, że przez kolejnych 5 lat właśnie w Pawłowie organizowaliśmy nasze wystawy i od tego 2006 roku to właśnie w kawiarni przy mini oazie odbywają się zebrania członków zrzeszenia.
W historii naszego zrzeszenia warto wspomnieć również przychylność księdza parafii Pawłów Zygmunta Hupka dzięki któremu możemy korzystać z przy parafialnej sali, gdzie od 2007 r. w każdą czwartą niedzielę miesiąca spotykają się miłośnicy, hodowcy ptaków i zwierząt futerkowych.
W 2007 roku nasze zrzeszenie przystąpiło do Ogólnopolskiej organizacji hodowców - Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Otrzymaliśmy nr 66 oddziału PZHGRIDI.
W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi hodowcami, związku z czeskiej HATI.
W 2010 roku obchodziliśmy swój pierwszy jubileusz istnienia. Z tej okazji Walne zebranie zrzeszenia podjęło odpowiednią uchwałę, i zwróciliśmy się do Kapituły Odznaczeń przy Polskim Związku o przyznanie odznaczeń zasłużonych hodowcom naszego zrzeszenia.
Za czynny udział w działalności zrzeszenia, oraz powstałej inicjatywie założenia zrzeszenia odznakę srebrną otrzymał Wolny Wolfgang Gotfryd.
Za czynny udział w pierwszych latach działalności zrzeszenia brązową odznakę otrzymali: Nowak Krzysztof, Waliczek Bernard, Nowak Józef, Knura Ireneusz, oraz Świętek Rajmund i Orchowski Grzegorz.
Na karcie historii naszego zrzeszenia zapisał się również wójt gminy Pietrowice Wielkie pan Andrzej Wawrzynek dzięki któremu, od 2010 roku mamy możliwość korzystania z bardzo funkcjonalnej hali wystawienniczej w Pietrowicach Wlk., oraz wieloletniego sponsora nagród dla wystawców.
W 2012 roku nawiązaliśmy kolejne współprace z lokalnymi związkami hodowców, Zrzeszenie Radlin i Klub Marklowice. Współprace wpłynęły na zwiększenie różnorodności prezentowanych zwierząt, od tego czasu na organizowanych przez nas wystawach można obejrzeć około 1000 szt. Gołębi ozdobnych, kur, bażantów, kaczek, gęsi ozdobnych, królików, różnych ras i gatunków oraz ptaków egzotycznych. Współprace umożliwiają także wymianę materiału genetycznego dostępnego u innych kolegów hodowców.
W 2015 roku zrzeszenie obchodziło 15 lecie istnienia.
Z tej okazji walne zebranie Zrzeszenia podjęło uchwałę i zwróciło się do Kapituły Odznaczeń przy Polskim Związku o odznaczenie zasłużonych działaczy.
Z okazji 15-lecia Zrzeszenie zorganizowało I Regionalną wystawę w Pietrowicach Wielkich, podczas której nastąpiło uroczyste wręczanie:
- wręczenie okolicznościowej statuetki założycielowi zrzeszenia panu Gotfrydowi Wolfgangowi Wolnemu,
- podziękowanie najwytrwalszym członkom zrzeszenia, kol. Bernardowi Waliczek, Krzysztofowi Nowak, Józefowi Nowak którzy są członkami zrzeszenia od dnia założenia.
- wręczenie Brązowej odznaki zasłużonym działaczom: Rózga Norbert, Dudek Krystian, Edward Marcinek, Karpiński Tadeusz, Ziobrowski Marian.
- wręczenie Srebnej odznaki zasłużonym działaczom: Knura Ireneusz, Nowak Józef i Orchowski Grzegorz.

22 Listopada 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Zrzeszenia. Prezesem na kolejną kadencję, ponownie został wybrany Ireneusz Knura.
W latach 2016-2018 oprócz organizowanych Regionalnych wystaw, w zrzeszeniu zachodzą istotne zmiany. Kończy się pewien etap historii.
• Uchwałą Walnego zebrania Zrzeszenia, siedziba Zrzeszenia zostaje przeniesiona do Pietrowic Wielkich do Centrum kulturalnego przy ul. 1 Maja 8b.
• Uchwałą Walnego zebrania Zrzeszenia, zostaje zmieniona nazwa Zrzeszenia na Stowarzyszenie (zmiana podyktowana wymogami KRS-u).
• W 2018 r. zakończyły się spotkania miłośników, hodowców ptaków i zwierząt futerkowych w przy parafialnej Sali w Pawłowie.
Za wszystkie te lata składamy podziękowania dla Ks. Zygmunta Hupka.
Uchwałą Walnego zebrania Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w wydziale KRS zostaje zgłoszone do wpisu rozpoczęcie działalności gospodarczej przez nasze Stowarzyszenie.
W tych kolejnych latach działalności naszego Stowarzyszenia warto przypomnieć o przychylności włodarza Gminy Pietrowice Wielkie pana Andrzeja Wawrzynek, który od wielu już lat nas wspiera. Dzięki tej przychylności Stowarzyszenie od 2019 roku rozpoczęło prowadzenie Giełdy Drobnego Inwentarza w Centrum kulturalnym w Pietrowicach Wlk.

W 2020 roku na świecie zapanowała epidemia koronawirusa. Ze względu na wprowadzone przez Rząd Polski bardzo mocne ograniczenia, nie mogliśmy świętować obchodów naszego jubileuszu XX- lecia działalności. W kolejnych dwóch latach nie odbyły się także wystawy organizowane przez nasze stowarzyszenie.
We wrześniu 2021 roku wreszcie mogliśmy świętować swój jubileusz. Z okazji XX -lecia, odbyło się spotkanie w kawiarni przy mini oazie ptaków w Pawłowie.
W uroczystościach wzięli udział goście, założyciel Stowarzyszenia Wolny Wolfgang Gotfryd, Wójt gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek, delegacje z zaprzyjaźnionych związków z ZMDI Radlin, KHDI Marklowice, CSCH Hat., Prezes Wojewódzkiego związku z Katowic oraz członkowie naszego Stowarzyszenia.
Z tej okazji walne zebranie Stowarzyszenia podjęło uchwałę i zwróciło się do Kapituły Odznaczeń przy Polskim Związku o odznaczenie zasłużonych działaczy.

• Brązową odznakę otrzymali: Krzysztofka Stanisław, Miśko Marian.
• Srebrną odznakę otrzymał: Karpiński Tadeusz.
• Złotą odznakę otrzymał: Nowak Józef najdłużej działający członek stowarzyszenia
Na wniosek Kapituły Odznaczeń, złotą odznakę otrzymał Ireneusz Knura

WebMaster: Daniel Basior